Skip to main content
x

Тіркеу кеңсесі

байланыс телефоны: (87162) 72-11-50
Тіркеу кеңсесі – білім алушылардың оқудағы жетістерінің барлық тарихын тіркеумен айналысатын және білім бақылауының барлық түрлерін ұйыдастыруын және академиялық рейтингісінің есебін қамтамасыз ететін академиялық қызмет.   
Тіркеу кеңсесі оқу үдерісін кредиттік оқыту технологиялар бойынша ұйымдастыруға, білім алушылардың білім сапасын бақылауға, білім алушылар контингентінің қозғалысын есепке алуға және статистикалық есепті дайындауға арналған.  
  

Тіркеу кеңесесі келесі қызметтерді орындайды:  

 • білім алушылардың жеке жоспарларын тіркейді;   
 • студенттер тізімдерін үйлестіреді;  
 • білім алушылардың пәндерді  (Enrollment) зерделеп оқуға жазылуын құрылымдық бөлімшелер мен эдвайзерлерді қатыстырып ұйымдастырады;
 • пәндер тізбесін құруға қатысады;  
 • декандар, кафедра меңгерушілерінен қажетті ақпаратты сұратады және алады;  
 • білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің бақылау жүйесін ұйымдастырады;  
 • барлық оқу түрлеріне сабақ пен емтихан кестесін құрады;  
 • профессор-оқытушы құрамының жұмыс бастылығының есебін жүргізеді;  
 • студенттердің сабаққа қатысуын бақылайды;  
 • МАК жұмысының, МЕК отырыстарының кестесін академиялық күнтізбеге сәйкес құрады;  
 • оқу траекториясын таңдауда және оқу кезіндегі білім беру траекториясын игеруде көмек көрсетеді;
 • білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің тарихын транскриптте көрсетілетін барлық оқу кезеңі бойы жүргізеді;  
 • аралық аттестаттауды ұйымдастырады және өткізеді, білім алушылардың академиялық рейтингтерін (жылдық көшіру GPA) есептейді;   
 • білім алушылардың тестілеуін ұйымдастырады;  
 • барлық факультеттердегі академиялық жазуларды құру үдерісін басқарады, баға қою саясатын үйлестіреді;
 • курстан курсқа көшіру, бір мамандықтан екіншісіне, бір ұйымнан екіншісіне, бір оқу түрінен екіншісіне ауыстыру туралы бұйрықты дайындауға көмектеседі;  
 • бос білім беру мемлекеттік гранттарды тағайындау үшін құжаттарды дайындауға қатысады;  
 • университеттегі білім алушылар контингентінің қозғалысын тіркейді және есепке алады;  
 • білім алушылар контингентінің үлгерімі мен қозғалысы бойынша мемлекеттік есептілік нысандарын (3 НК, Ф34 және т.б.) толтырады;    
 • транскрипт (академиялық анықтаманың) көшірмесін жасайды, диплом бланктерін тапсырады және оны есепке алады, сондай-ақ берілген дипломдардың түпнұсқалылығын растайды;   
 • білім алушылардың құжаттарын қабылдайды, сақтайды, береді және қайтарады;  

Тіркеу кеңсесі қызметінің 2017-2018 оқу жылына арналған жұмыс жоспары  

 

 

п/п

Жоспарланған іс-шаралардың атаулары

Жауапты орындаушы, қосалқы орындаушылар

Орындау мерзімдері

Ескерту

Орындалғаны туралы белгі

Студентік бөлім

 

1

Күндізгі, сырттай және кешкі оқу бөлімдерінің 1 курс студенттері, магистранттары, докторанттарының жеке істерін қабылдау

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

2017 жылғы тамыз, қыркүйек

 

 

2

1 курс студенттері, магистранттары, докторанттарына сәйкестендіру нөмірлерін беру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

2017 жылғы қыркүйек

 

 

3

Контингент қозғалысын есепке алу үшін студенттердің жұмыс тізімдерін құру және түзету

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Жыл бойы

 

 

4

Университеттің білім алушылар контингентін есепке алуын жүргізу

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Ай сайын

 

 

5

Барлық курстар студенттерінің жеке істерін сақтау және өңдеу

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Жыл бойы

 

 

6

3-НК, 1НК нысандары бойынша мемлекеттік статистикалық есептілікті тапсыру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

05.10.2017 ж. дейін

 

 

7

Ағымдағы жылға қосымшалары, академиялық анықтамалары мен куәліктері бар диплом бланктеріне өтінім құру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер, деканаттар

01.10.2017 ж. дейін

 

 

8

Академиялық анықтамалар, дипломдардың және т.б. құжаттардың көшірмелерін беру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Өтініштер келіп түскенде, жыл бойы

 

 

9

Дипломдардың көшірмелерін беру жөнінде ҚР БҒМ-не есеп беру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Ай сайын 27 күнге дейін

 

 

10

Студентер контингенті бойынша оперативтік ақпаратты дайындау

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Ай сайын

 

 

11

«Серпін-2050» бағдарламасы бойынша оқуға түскен студенттерді есепке алу

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Ай сайын

 

 

12

Президенттік, атаулы шәкіртақыға үміткер студенттердің жеке істерін дайындау

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

2017 ж. қыркүйек

2018 ж. ақпан

 

 

13

ҚР БҒМ және басқа да ведомстволармен хат алмасу

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Жыл бойы

 

 

14

Оқу үдерісінде босаған білім беру гранттарына үміткер студенттердің өтініштерін қабылдау және өңдеу

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Қысқы сессия нәтижелері бойынша 10 қаңтарға дейін, жазғы сессияның нәтижелері бойынша 25 шілдеге дейін

 

 

15

МАК-тың техникалық хатшыларына оқу семинарын өткізу

Бөлім жетекшісі

2018 ж. наурыз

 

 

16

Бюджеттік өтінімді болжамды үш жылдық оқу кезеңіне құрастыру үшін диплом бланкілеріне деген қажеттілікті ҚР БҒМ-не жіберу.

Бөлім жетекшісі

2018 ж. сәуірден кешіктірмей

 

 

17

Көшірілген және оқуға қайта қабылданған студенттердің жеке істеріне сұраныстар дайындау

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Жыл бойы

 

 

18

Мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқып жатқан студенттер, магистранттар, докторанттарға академиялық демалыс беру туралы бұйрықтардың көшірмелерін ҚР БҒМ-не жіберу

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Академиялық демалыс берген жағдайда жыл бойы

 

 

19

Көшіру және оқуға қайта қабылдау сұрақтары бойынша барлық курстардың студенттеріне көмек беру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Жыл бойы

 

 

20

Университеттің оң имиджін қалыптастыру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

Жыл бойы

 

 

21

ҰТО-на диплом бланктерінің пайдаланғаны туралы есепті тапсыру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

2018 ж. 1 тамызға дейін

 

 

22

Оқуды аяқтаған студенттердің жеке істерін сақтау үшін мұрағатқа тапсыру

Бөлім жетекшісі, әдіскерлер

2018 ж. маусым-тамыз

 

 

 

Диспетчерлік бөлім

1

Оқу жылының басына аудиторлық қордың дайындығын бақылау

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

2017 ж. тамыз

 

 

2

Күндізгі оқу түрі (оның ішінде магистратура мен докторантура) бойынша дәріс ағындарын құру

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

2017 ж. тамыз

2017 ж. желтоқсан

 

 

3

Сырттай-қашықтықтан оқу түрі бойынша дәріс ағындарын құру

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Оқу жылы бойы

 

 

4

Магистратура пререквизиттерін игеру бойынша сабақ кестесін құру және оны бекіту үшін ұсыну

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

2017 ж. тамыз

 

 

5

Күндізгі оқу түрі (оның ішінде магистратура мен докторантура) бойынша сабақ кестесін құру және оны бекіту үшін ұсыну

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

6

Сырттай-қашықтықтан оқу түрі бойынша оқу сабақтарының кестесін құру және оны бекіту үшін ұсыну

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

7

ОЖСБ пәндері бойынша консультациялар өткізу кестесін құру

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

2017 ж. қыркүйек

 

 

8

Қысқы және жазғы аралық аттестаттаудың кестесін құру

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

10

Күндізгі және сырттай-қашықтықтан оқу түрі, магистратура мен докторантура бойынша оқу сабақтарының өткізілуін бақылау.

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Жыл бойы

 

 

11

Аралық аттестаттау өткізуді бақылау

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес,АА өткізу кезінде

 

 

12

Аралық аттестаттауды қабылдау түрлерінің сәйкестігін бақылау

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес,АА өткізу кезінде

 

 

13

Қорытынды аттестаттаудың кестесін құру

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

14

Қорытынды аттестаттаудың өткізілун бақылау

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Академиялық күнтізбеге сәйкес

 

 

15

Аудиторлық қорды бөлу және оны тиімді пайдалануын бақылау

ДБ жетекшісі, бөлім әдіскерлері

Жыл бойы

 

 

Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін тіркеу бөлімі

1

ЖОО-ның ААЖ-дағы дерекқорды өзекті қылу, жүйені ретке келтіру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017 ж. тамыз, қыркүйек

 

 

2

Университеттің қабылдау комиссиясымен бірлесіп жұмыс істеу. ЖОО-ның ААЖ-да күндізгі және сырттай оқу бөлімдері студенттерінің контингентін құру

Бөлім жетекшісі

2017 ж. 25 маусым-25 тамыз аралығында

 

 

3

ЖОО-ның ААЖ-да студентерді курстан курсқа көшіру туралы бұйрықты құру

Бөлім жетекшісі

2017 ж.1-шілде-25 тамыз аралығында

 

 

4

ЖОО-ның ААЖ-да 2016-2017 оқу жылында 1 курсқа қабылдау туралы бұйрықты құру

Бөлім жетекшісі

2017 ж.28 тамыз

 

 

5

1 курс студенттері мен магистранттарының ЖОО-ның ААЖ-да құрылған логиндері мен парольдерін факультет деканаттарына тапсыру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017 ж. қырүйек

 

 

6

Факультеттер деканаттарымен бірлесіп, ЖОО ААЖ-де 2,3,4 курс білім алушыларының электронды дерекқорын озекті қылу (картотека деректерін толықтыру, түлектер жөнінде ақпаратты енгізу)

Бөлім жетекшісі

2017ж. қыркүйек-қазақ

 

 

7

Құрылымдық бөлімшелердің жетекшілерімен бірлесіп, ЖОО ААЖ-де статистикалық есептерді (21 нысан) құру және өзекті қылу.

Бөлім жетекшісі

Жыл бойы кестеге сәйкес

 

 

8

Контингентке сәйкес университеттің білім алушыларының электронды дерекқорын өзекті қылу

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Жыл бойы

 

 

9

ЖОО ААЖ-де мамандық (оқу түрі) бойынша үлгілік оқу жоспарларын құру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2018 ж. сәуір-тамыз

 

 

10

ЖОО ААЖ-де 1 курсқа арналған мамандық (оқу түрі) және академиялық күнтізбе бойынша үлгілік оқу жоспарларын құру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2018ж. тамыз

 

 

11

ЖОО ААЖ-де академиялық күнтізбе құру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2018 ж. сәуір-мамыр

 

 

12

Факультеттердің білім алушыларының 2017-2018 оқу жылына арналған ЖОЖ құру және басып шығару

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2018ж. тамыз

 

 

13

ЖОО ААЖ-де академиялық ағындарды құру және редакциялау

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017ж. қыркүйек

 

 

14

ЖОО ААЖ-де білім алушылардың ағымдағы тестілеуін ұйымдастыру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Жыл бойы

 

 

15

Эдвайзерлерге арналған семинарды өткізуге қатысу

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017 ж.қараша, 2018 ж. қаңтар, наурыз

 

 

16

ЖОО ААЖ-де (күндізгі, кешкі оқу түрі) қысқы және жазғы сессия барысында білім алушылардың тестілеуін ұйымдастыру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017 ж. желтоқсан, 2018 ж. қаңтар, маусым-шілде г.

 

 

17

Қысқы және жазғы емтихан сессиясын ұйымдастыру және өткізу. Емтихан тізімдемелірін (сырттай оқу түрі) дайындау және беру.

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017ж. қазан-қараша, 2018 ж.қаңтар-наурыз

 

 

 

18

БОЖ-дың қорытынды тізімдемелерін құру және беру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017ж. желтоқсан, 2018 ж. маусым, шілде

 

 

19

БОЖ тізімдемелері аппеляциялық комиссия отырыстарының негізінде аппеляция ескеріліп құрылады.

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2018 ж. қаңтар, шілде

 

 

20

Білім бақылауы нәтижелерінің мониторингі. Білім алушылардың борыштары, эл.журналда оқытушылар қойған бағалар саны туралы есептер құру.

бөлім қызметкерлері

Жыл бойы

 

 

21

Ағымдағы сессияны жабу және ЖОО ААЖ-да қосымша семестрді ашу.

бөлім қызметкерлері

2018ж. шілде

 

 

22

Білім алушылардың транскриптерін құру және беру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Өтінішке түскенде

 

 

23

Сессия қорытындылары бойынша есеп (34-н) құру

бөлім қызметкерлері

қаңтар, шілде

 

 

24

2017-2018 оқу ж. бітіруші курстардың жинақ тізімдемелерін құру және басып шығару

бөлім қызметкерлері

Сәуір-маусым

 

 

25

ЖОО ААЖ транскриптерінің негізінде диплом қосымшаларын құру

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Маусым, шілде

 

 

26

Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқитын студенттер, магистранттардың үлгерімін ЖОО ААЖ-да есепке алу

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Жыл бойы

 

 

27

ЖОО ААЖ-да электронды ОӘК пен электронды ресурстарды жаңарту бойынша кафедралармен жұмысты ұйымдастыру

Бөлім жетекшісі, бөлім жетекшісінің орынбасары

2017 ж. қыркүйек, 2018 маусым

 

 

28

ЖОО ААЖ жүйесін жаңарту, эл.дерекқорды резервті көшіру

ДҚ әкімшісі

Жыл бойы

 

 

29

ЖОО ААЖ жүйесінің техникалық қолдауын келісімшарт негізінде іске асыру үшін жүйе әзірлеушілерімен байланыс орнату

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Жыл бойы

 

 

30

ОЖСБ-ның АЖО-мен жұмыс жүргізу. ОЖСБ-ны ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017 ж. қараша

 

 

31

Сабақ кестесін құру бойынша бағдарламаны жетілдіру

Мұқанов Е.А.

Пайдаланушыдан өтініш түскенде

 

 

2

Студенттердің қорытынды бақылуын тестілеу бағдарламалары арқылы жүргізу

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Жыл бойы

   

3

ЖОО ААЖ-ға SQL сұраныстарын құру, тізімдерді беру, ЖОО ААЖ-дың басқа бағдарламалармен байланыс орнату үшін бағдарлама жазу

Мұқанов Е.А.

Жыл бойы

   

34

Бұрын жазылған бағдарламаларды өзекті етіп қолдау

Мұқанов Е.А.

Жыл бойы

   

35

Міндеттерді, жұмыс перспективаларын айқындау, ақпарапен қамтамасыз ету және ішкі академиялық ұтқырлықты дамыту шеңберінде студенттермен жұмысты ұйымдастыру мақсатында факультеттер бойынша ECTS үйлестірушілерімен жұмыс жүргізу.

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

2017ж. сәуір, қазан

   

36

Студенттер академиялық ұтқырлық бағдарлама шеңберінде Қазақстанның жетекші ЖОО-дағы оқу орнына күзгі және көктемгі семестрлерде бару үшін қажетті құжаттарды жинау және рәсімдеу.Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-ге академиялық ұтқырлық бағдарлама шеңберінде оқуға келген студенттермен жұмыс жүргізу.

Бөлім жетекшісі, бөлім қызметкерлері

Есепті кезең бойы