Skip to main content
x

электрондық ресурстар

Ашық дерек қорлар 

 

SciGuide қолжетімді шетел ғылыми электронды ресурстардың веб-навигаторы әлемдік деңгейдегі сапалы ғылыми ресурстарды іздеуге көмектеседі.  

URL: http://prometeus.nsc.ru

ҒЫЛЫМИ АҚПАРАТТЫҢ РЕПОЗИТОРИЛЕРІ

 

Bulgarian Digital Mathematics Library (BulDML) Болгар ғылымдар академиясы Математика мен информатика институтының цифрлық репозиториі.  

URL: http://sci-gems.math.bas.bg

 

ДИССЕРТАЦИЯЛАРДЫҢ ДЕРЕК ҚОРЫ

PQDT OPEN – PQDT Open дерек қоры әлемнің түрлі мемлекеттерінде қорғалған диссертациялардың толық мәтініне еркін қолжетімділікті ұсынады. URL: http://pqdtopen.proquest.com/pqdtopen

 

Open Access Theses and Dissertations Толық мәтінді диссертацияларға еркін қол жетімділікті беретін ірі ресурс. Сервис үшін ақпаратты әлемнің әртүрлі мемлекеттеріндегі колледждер, университеттер, зерттеу институттары ұсынады. Диссертациялар қоры үнемі толықтырылып отырады.  

URL: http://oatd.org

 

ҒЫЛЫМИ КІТАПТАР

EU Bookshop Еуропалық одақтың әртүрлі білім салалары бойынша басылымдардың тегін онлайн мұрағаты.  

URL: http://bookshop.europa.eu

 

Directory of Open Access Books (DOAB) қолжетімді кітаптардың электронды кітапханасы.     DOAB негізгі мақсатықолжетімді кітаптардың қолжетімділігін арттыру. URL: http://oapen.org

 

OpenEdition – OpenEdition гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар саласындағы OpenEdition Books, Revues.org, Hypotheses, Calenda. OpenEdition электронды ресурстарына арналған төрт платформаны біріктіреді. Бұл кеңістік ғылыми зерттеулерді, мыңдаған құжаттар басылымын еркін қолжетімділікте ілгері бастыруға арналған. Қазір платформаларда 1500-ден астам кітап және 400-ден артық журнал ұсынылады.

URL: http://openedition.org

ғылыми кітаптар  

 

 «КиберЛенинка» ғылыми электронды кітапханасы ол ашық ғылым (Open Science) парадигмасында жасалған ғылыми электронды кітапхана. Оның негізгі міндеттері – ғылым мен ғылыми қызметті дәріптеу, ғылыми басылымдар сапасына қоғамдық бақылау жүргізу, пәнаралық зерттеулерді, ғылыми пікір берудің заманауи институтын дамыту және  ғылымның дәйек сөз келтіруін арттыру.

URL: http://cyberleninka.ru

 

Electronic Journals Library қорға ғылыми білімнің барлық салаларынан 36000 артық журналы енеді, олардың 18000 барлығы үшін қолжетімді әрі тегін. Қолжетімді журналдар жасыл маркермен белгіленген.

URL: http://ezb.uni-regensburg.de

 

Project Euclid Journals Free Математика мен статистика бойынша журналдар.

URL: http://projecteuclid.org

 

Әділет Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі  

 

 

 

Открытые базы данных

 

SciGuide – веб-навигатор зарубежных научных электронных ресурсов открытого доступа, помогает вести поиск качественных научных ресурсов мирового уровня.

URL: http://prometeus.nsc.ru

РЕПОЗИТОРИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

 

Bulgarian Digital Mathematics Library (BulDML) – Цифровой репозиторий Института математики и информатики Болгарской академии наук.

URL: http://sci-gems.math.bas.bg

 

БАЗЫ ДАННЫХ ДИССЕРТАЦИЙ

PQDT OPEN – База данных PQDT Open предоставляет свободный доступ к полным текстам диссертаций, защищенных в разных странах мира. URL: http://pqdtopen.proquest.com/pqdtopen

 

Open Access Theses and Dissertations – Крупнейший ресурс, предоставляющий свободный доступ к полнотекстовым диссертациям. Информацию для сервиса предоставляют колледжи, университеты, исследовательские институты, расположенные в разных странах мира. База диссертаций постоянно пополняется.

URL: http://oatd.org

 

НАУЧНЫЕ КНИГИ

EU Bookshop бесплатный онлайн архив публикаций по различным отраслям знаний Европейского Союза.

URL: http://bookshop.europa.eu

 

Directory of Open Access Books (DOAB) – электронная библиотека книг открытого доступа. Основная цель DOAB — повысить доступность книг открытого доступа. URL: http://oapen.org

 

OpenEdition – OpenEdition Объединяет четыре платформы, посвященные электронным ресурсам в области гуманитарных и социальных наук: OpenEdition Books, Revues.org, Hypotheses, Calenda. OpenEdition это пространство предназначенное для продвижения научных исследований, публикации тысяч документов в свободном доступе. На данный момент на платформах представлено более 1500 книг и более 400 журналов.

URL: http://openedition.org

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ

 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии и повышение цитируемости науки.

URL: http://cyberleninka.ru

 

Electronic Journals Library – база включает в себя свыше 36000 журналов из всех областей научных знаний, из которых 18000 доступны бесплатно для всех. Журналы открытого доступа отмечены зеленым маркером.

URL: http://ezb.uni-regensburg.de

 

Project Euclid Journals Free – Журналы по математике и статистике.

URL: http://projecteuclid.org

 

Әділет - Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан