Skip to main content
x

Ш.УƏЛИХАНОВ АТЫНДАҒЫ КӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ БОС ЛАУАЗЫМДАРҒА БАЙҚАУ ЖАРИЯЛАЙДЫ:

 

1. «Мал шаруашылығы жəне механикаландыру» кафедрасының меңгерушісі – 1

2. «Өсімдік шаруашылығы жəне топырақтану» кафедрасының меңгерушісі – 1

3. «Қаржы жəне менеджмент» кафедрасының меңгерушісі – 1

4. «Экономика жəне есеп» кафедрасының меңгерушісі – 1

5. «Педагогика, психология жəне əлеуметтік жұмысы» кафедрасының меңгерушісі – 1

6. «Əлеуметтік жəне жас ерек шелік педагогикасы» кафедрасының меңгерушісі – 1

7. «Шетел тілдері» кафедра сының меңгерушісі – 1

8. «Ағылшын тілі жəне оқыту əдістемесі» кафедрасының меңгерушісі – 1

9. «Орыс тілі жəне əдебиеті мен кітапхана ісі» кафедрасының меңгерушісі – 1

10. «Қазақ филология» кафе драсының меңгерушісі – 1

11. «Химия жəне биотехнология» кафедрасының меңгерушісі – 1

12. «География, экология жəне туризм» кафедрасының меңгерушісі – 1

13. «Физика жəне математика» кафедрасының меңгерушісі – 1

14. «Информатика» кафедрасының меңгерушісі – 1

15. «Биология жəне оқыту əдістемесі» кафедрасының меңгерушісі – 1

16. «Отан тарихы жəне Рухани жаңғыру» кафедрасының меңгерушісі – 1

17. «Жалпы тарих жəне əлеуметтік-гуманитарлық пəндер» кафедрасының меңгерушісі – 1

18. «Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі – 1

19. «Бейнелеу өнері, сызу жəне дизайн» кафедрасының меңгерушісі – 1

20. «Дене шынықтыру жəне спорт теориясы мен практикасы» кафедрасының меңгерушісі – 1

21. «Тау-кен ісі, құрылыс, қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің қауыпсіздігі» кафедрасының меңгерушісі – 1

22. «Инженерлік технологиялар жəне көлік» кафедрасының меңгерушісі –1

23. «Ақпараттар жүйелері жəне есептеу техникасы» кафедрасының меңгерушісі – 1

24. «Морфология, физиология жəне жалпы патология» кафедрасының меңгерушісі – 1

25. «Клиникалық пəндер» кафедрасының меңгерушісі – 1

 

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ: хабарландыру жарияланған мерзімнен бастап күнтізбелік 25 күн аралығында.

Қажетті құжаттар тізімі:

1. Университет ректорының атына жазылған өтініш;

2. Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парағы;

3. Өмірбаян;

4. Нотариалды расталған білім, ғылыми жəне академиялық дəрежесін, ғылыми атағын растайтын құжаттардың көшірмелері;

5. Ғылыми еңбектерінің жəне өнертабыстарының тізімі;

6. Қайта даярлау жəне біліктілікті арттыру туралы сертификаттарының көшірмесі;

7. Түйіндеме жəне еңбек кітапшасының көшірмесі;

8. Наркологиялық жəне психоневрологиялық ұйымдарынан анықтамалар;

9. Қылмыстық құқық бұзушылық жасауы туралы мəлімет тердің болуы не болмауы туралы анықтама;

10. Денсаулық туралы анықтама (№086)

 

Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар:

- жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім

- ғылыми дəрежесі, PhD немесе магистрлік дəрежесі жəне педагогикалық немесе басшылық қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс

 

Құжаттар келесі мекенжайда қабылданады:

Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 76 үй, Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 121 бөлме (кадрлар бөлімі)

Анықтама телефондары:

8 (7162) 25 56 53, 8 (7162) 25 5594, 8 (7162) 25 33 05 факс; 8 (7162) 25 55 97, 8 (7162) 72 11 06

Дата создания