Skip to main content
x

Шаривхан Жарденбек

 

Sharifhan (2).jpg

Шаривхан Жарденбек

Ғылыми дәреже: 6D030100 - Құқықтану мамандығы бойынша PhD, тәрбие ісі және ғылыми жұмыс жөніндегі деканның орынбасары.

Электрондық пошта: sharivkan@mail.ru

Білімі: А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті Мамандығы «Құқықтану» (Қостанай қ.) 1998-2002 ж. Магистратура А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті (Көкшетау қ) 2010-2012 ж. заң ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі берілді. Докторантура Шыңғысхан атындағы «Их-Засаг» Халықаралық университеті (Ұлан-Батыр қ.) 2012-2018 ж. 6D030100 - Құқықтану мамандығы бойынша PhD

 

Біліктілікті жоғарылату курстары: - Университет бойынша ұйымдастырылған біліктілік курстары бойынша сертификаттар әр жылдар бойынша

 

Ғылыми қызығушылықтары / зерттеу саласы: Мемлекет және құқық теориясы, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет.

Оқу басылымдары: Гражданское общество и перспективы развития правового государства Монография Издательство LAP LAMBERT academicPublishing  Германия 2016 ж. ОӘК «Мемлекет және құқық теориясы» 2017 ж. ОӘК «Халықаралық жария құқығы» 2018 ж.            

 

Жарияланған мақалалар:

1       Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының басты алғышарттарының бірі азаматтардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру мәселелері.         Шоқан тағылымы-16 Халықаралық ғылыми практикалық конференция, Көкшетау 2012. Том №7.-Б.449-451

2 Құқықтық мемлекет: түсінігі және оның негізгі белгілері. Шоқан тағылымы-16 Халықаралық ғылыми практикалық конференция, Көкшетау 2012. Том №7.-Б. 451-453

3 Құқықтық мемлекет ұғымының пайда болу себептері мен мәні. Шоқан тағылымы-17 Халықаралық ғылыми практикалық конференция, Көкшетау 2013. Том №7.-Б. 502

4 Құқықтық мемлекет теориясының дамуының маңызы және негізгі бағыттары. Шоқан тағылымы-17 Халықаралық ғылыми практикалық конференция, Көкшетау 2013. Том №7.-Б. 507

5 Құқықтық мемлекеттің дамуындағы демократияның қазіргі жағдайдағы белгісі. «Шоқан оқулары-18» Халықаралық ғылыми практикалық конференция, Көкшетау 2014. Том №6.-Б. 328

6 Признаки, структур и функции гражданского общества. Шыңғыс хан және бүгінгі дүние жүзі атты халықаралық ғылыми конференция, Монголия. Улаанбаатар 2014. Б. 231-233

7 Теоретические аспекты понятий правовое государство гражданское общество. «Улымжиевские чтения-8» атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Ресей, Улан-Удэ 2014. Б. 356.

8 Құқықтық мемлекет белгілері сипаттамасы мен қағидалары. Қазақтың ұлы ғалымы, тарихшы, этнограф, саяхатшы және ағартушы Ш. Уалихановтың 180 жылдығына арналған дәстүрлі «Шоқан оқулары-19» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2015. Том №7.-Б. 502

9 Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам. Қазақтың ұлы ғалымы, тарихшы, этнограф, саяхатшы және ағартушы Ш. Уалихановтың 180 жылдығына арналған дәстүрлі «Шоқан оқулары-19» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2015. Том №7.

10 Әлеуметтік мемлекеттің мәні мен мазмұны. Қазақтың ұлы ғалымы, тарихшы, этнограф, саяхатшы және ағартушы Ш. Уалихановтың 180 жылдығына арналған дәстүрлі «Шоқан оқулары-19» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2015. Том №7.

11 Қазақ қоғамындағы сот билігінің түсінігі мен ерекшелігі. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Мәңгілік ел болуды мұрат тұтқан батыр бабалар: тарихи деректер, зерттеулер»  Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдар жинағы Қостанай 2015. Б. 80

12 Analysis of the Main Trends in the Development of Civil Society Institutions in the Republic of Kazakhstan. статья Scopus. International Electronic Journal of Mathematics Education. Турция. 2016 №11  

13 Әділсоттылықты жүзеге асырудағы билер кеңесі және оның шешімдері мен негіздері. Байтурсыновские чтения. Костанай. Апрель 2016

14 Құқық шығармашылық қызметінің пайда болуы мен заң ғылымдарының теориялық мәні. «Шоқан оқулары-20» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2016.

15 Бұқаралық ақпарат құралдарының азаматтық қоғамда атқаратын қызметі. Шоқан оқулары-20» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2016.

16 Қазақ қоғамындағы сот билігінің түсінігі мен маңызы. Шоқан оқулары-20» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2016.

17 Азаматтық құқық саласындағы тұтынушының құқығын қорғаудағы кейбір мәселелері. Шоқан оқулары-20» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2016.

18 Азаматтық қоғамның негізгі бағытындағы құқықтық мемлекеттің кейбір белгілері мен қағидалары. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы ғылыми журналы № 3-4 [28-29] 2016 «Заң ғылымдары» сериясы - Астана Б. 60

19 Освещение вопросов суррогатного материнства в глобальной сети. Научные исследования современных ученых. XV Международная научно-практическая конференция. [Электронный ресурс]. – Москва: Издательство «Олимп», 30 октября 2016 г.

20 Құқықтық мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктері. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы ғылыми журналы № 2 [31] 2017 «Заң ғылымдары» сериясы - Астана

21 Билер соты және қазақ билерінің мәртебесінің кейбір ерекшеліктері«Шоқан оқулары-22» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Көкшетау 2018.