Skip to main content
x

Department of “Animal Husbandry Mechanization”

History of the Department: In 1979 - Faculty of "Agricultural Mechanization" and the faculty of "Zooengineering" of Kokshetau branch of the Agricultural Institute. In 1996 the Department of "mechanization of agriculture". In 2002, the Department of “Agroengineering, Mining and Forestry”.  Since 2013 the Department of “Mechanization and Animal Husbandry”.

KAKABAEV NURBOL Ayazbayevich

Candidate of Agricultural Sciences
Contact tel: 77-15-96,
office №210, campus №5.
E-mail: kaf_agro@mail.ru

KAKABAEV NURBOL Ayazbayevich

Head of the Department of “Mechanization and Animal Husbandry”

Educational programs:

 • 5В080200 - "Technology of production of livestock products";
 • 5В080600 - " Agrarian Engineering and Technology ";
 • 5В080700 - "Forest Resources and Forestry".


Educational and scientific laboratories:

1.    ESIC "Elite"
2.    Branch of "Eurasia Group Kazakhstan"
3.    Branch of "Gormolzavod"
4.    Branch of "Yesil Agro" LLC

Teaching staff of the Department:

 • Kakabaev Nurbol Ayazbaevich;
 • Nurmaganbetov Zhumarza Omarovich;
 • Eseneev Toktar Kabdushevich;
 • Shegenov Serikpai Tashibaevich;
 • Omarkhanov Seksenbay Sharipovich;
 • Basenov Bazarbay Kalimovich;
 • Narbaev Yerkebulan Shukurovich;
 • Odintsov Vladimir Dmitrievich;
 • Alpysov Anapiya Rakhimzhanovich;
 • Bulasheva Aigul Imangalievna;
 • Odintsova Olga Yurievna;
 • Syzdykova Gaukhar Tuletaevna;
 • Rakhmetova Julia Alexandrovna.


Educational-supporting staff of the department:

 • Unaibekova Zhanar Elyubaevna;
 • Abzhanova Asel Kulbayevna;
 • Kamaliev Arystan Manysbekovich.


Contact tel: 8 (7162) 77-15-96
Department’s address: Kuanyshev st. 192, office №205
Presentation of the Department