Skip to main content
x

Академиялық ұтқырлық

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқу

Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылына) басқа ЖОО-ға (ел ішінде немесе шетелде) меңгерілген оқу бағдарламаларын, пәндерді міндетті түрде өз ЖОО-да академиялық кредиттер түрінде қайта тапсырып, зерттеулер жүргізу немесе басқа ЖОО-да оқуды жалғастыру үшін ауыстыру.

Қазақстан Республикасы ішінде ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін қажетті құжаттар:

Қазақстан бойынша академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін mobility.kgu.kz сілтеме бойынша өтінім қалдыру қажет

1. Білім алушынының 2 дана өтініші – 212 каб.;

2. 3*4 өлшемді фотосурет – 2 дана;

3. Оқытушылардан ұсыныс хат (еркін түрде, деканның қолы және мөрі бар);

4. Транкскрипт (ББҚО);

5. Жеке оқу жоспары (Platonus);

6. Еркін түрде жазылған ата-аналардың келісімі;

7. 086 үлгідегі анықтама +флюрография, егу паспорты;

8. Жеке басты куаландыратын куәліктің көшірмесі – 2 дана;

9. Файл –1 дана.