Skip to main content
x

«Хабаршы» ғылыми журналы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің "Хабаршысы". Филология сериясы

 

"Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы. Филология сериясы" ғылыми журналы Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінде тіркелген. "Бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы  уәкiлеттi органның  куәлігі" №KZ02VPY00029384, Нұр-Сұлтан қ., 23.11.2020 ж.  

Аталған басылымға 16.03.2020 жылы сериалық басылымдардың халықаралық стандартты нөмірлері ISSN 2707-9910 (print) және ISSN 2788-7979 (оnline) (сериялық жарияланымдардың халықаралық орталығы, Париж қ., Франция) берілді.

Журналдың бағыты: лингвистикалық, әдебиеттану және әдістемелік мәселелердің кең ауқымын қарастыратын ғылыми жұмыстарды, сондай-ақ  маңызды библиографиялық және сыни шолуларды жариялау.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Мерзімділігі: жылына 4 рет.

Баспагері: «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті» КЕАҚ.

«Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы.

Филология сериясы» журналының  редакциясына ұсынылған барлық мақалалар міндетті түрде сараптамадан өтеді.

Жарияланымның мерзімі орта есеппен 3-6 айды құрайды.

Журнал электронды және баспа түрінде шығарылады.

Журналдағы барлық жарияланымдар ақылы негізде жүзеге асырылады.

Редакцияның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 020000, Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 76.

E-mail: vestnik-kgu@mail.ru

Редакция алқасымен жоғарыда көрсетілген электрондық пошта мекенжайы арқылы хат алмасуға болады.

 

«Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің хабаршысы. Филологиялық серия»

-

 
 
 
 
 
 
 
 


Вестник КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая. - Кокшетау, 2018. - № 1(1)
Вестник КГУ им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая. - Кокшетау, 2018. - № 1(2)

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 4, - Кокшетау, 2017

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 3, - Кокшетау, 2017

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 2, - Кокшетау, 2017

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 1, - Кокшетау, 2017

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 4, - Кокшетау, 2016

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 3, - Кокшетау, 2016

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 2, - Кокшетау, 2016

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 1, - Кокшетау, 2016

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 4, - Кокшетау, 2015

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 3, - Кокшетау, 2015

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 2, - Кокшетау, 2015

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 1, - Кокшетау, 2015

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 3-4, - Кокшетау, 2014

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 1-2, - Кокшетау, 2014

Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. - № 4, - Кокшетау, 2013