Перейти к основному содержанию
x

Карымсаков Жанат Жумабекович

Karymsakov.jpg

Карымсаков Жанат Жумабекович

 

Ученая степень, звание: магистр естесвенных наук

Научные интересы:  Компьютерная графика и анимация

 

 

Статьи: 5

 

 

 

 

ФИО преподавателя

 

 

Темы статей

Статьи, тезисы в сборниках  конференций и других научных мероприятий

1

Карымсаков Ж.Ж.

Атаев Е.К.,

Қaшықтықтықтaн oқыту кeзiндe қoлдaнылaтын бiлiм бepу құpaлдapы жәнe тexнoлoгиялapы

Сборник материалов региональная дистанционная   научно -практическая конференция, 2014 г

2

Карымсаков Ж.Ж.

Атаев Е.К.,

SERV-UV.1 FTR  серверін орнату және баптау

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Валихановские чтения - 19».- Кокшетау, 2015.

3

Карымсаков Ж.Ж.,

Атаев Е.К.

EXCEL –де тиімді жұмыс істеудің қарапайым тәсілдері

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Валихановские чтения - 19».- Кокшетау, 2015.

4

Ильяшева Г.И., Карымсаков Ж.Ж.,

Атаев Е.К.

Білім беруде интеллектуалды ақпараттық

жүйелерді қолданудың бір мүмкіндігі

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылым Жаршысы, 2016ж.

5

Ильяшева Г.И., Карымсаков Ж.Ж.,

Атаев Е.К.

Wolframalpha жүйесінің кейбір мүмкіндіктері

Ш.Уәлиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университетінің 20 жылдық мерейтойына арналған «Шоқан оқулары-20»

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, 2016ж.


Учебные пособия:

  1. Учебно-методический комплекс «РНР» «Информатика мамандығының студенттеріне арналған», 2012 г.
  2. Оқу-әдістемелік жинак «Компьютерлік графика»,  2012г.
  3. «Компьютерлік анимация ЭОӘК» (ЭЕМ-ға арналған бағдарлама, соавтор.к.ф.м.н. Ильяшева Г.И.), 2013г.
  4. Оқу-әдістемелік кешен «Информатика» (соавторы: магистр естественных наук Касенова Б.Р., магистр естественных наук Айдарханова А.К.), 2015г.
  5. Учебно-методический комплекс «Информатика» (соавторы  магистр естественных наук Касенова Б.Р., магистр естественных наук Айдарханова А.К.), 2015г

Владение языками: казахский, русский, английский – А1

Контакты: k_zh_zh@mail.ru