Skip to main content
x

Айдарханова Айнаш Казбековна

Aidarhanova.jpg

 

 

Айдарханова Айнаш Казбековна

Ғылыми дәрежесі, атағы: жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Ғылыми қызығушылығы: Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану

 

Мақалалар: 6

 

 

Оқытушының аты-жөні

 

Мақала атауы

Конференция және басқа да ғылыми іс-шаралар жинақтарындағы мақалалар, тезистер

  1.  

 

Костангельдинова А.А.,

Касенова Б.Р., АйдархановаА.К..

Модель формирования конкурентоспособности учителя информатики в педагогическом вузе

«Шоқан оқулары - 18» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Көкшетау, 2014 ж.

 

  1. 2

 

Костангельдинова А.А.,

Касенова Б.Р., Айдарханова А.К.

Қоғамды ақпараттандыру процесінде АҚТ –ның ықпалы

«Шоқан оқулары - 19» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Көкшетау, 2015 ж.

 

  1. 3

Костангельдинова А.А.,

Касенова Б.Р.,

Айдарханова А.К.

Формирование информационно-коммуникативных компетенций обучающихся

Журнал «Средняя школа Казахстана» №7, 2015ж.

  1. 3

Костангельдинова А.А.,

Касенова Б.Р., Айдарханова А.К.

ЖОО студенттерінің коммуникативтік қалыптасу мәселесі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Образование: исследование и устойчивое развитие». Астана. 2015. – Б.538-541

  1.  

Касенова Б.Р., Искакова А.Т., Айдарханова А.К.,

Аубакирова А.С.

Методы автоматизации процедуры составления учебных занятий

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2016» Volume 5. Pedogogiczne nauki: Przemysl. - б.14-19

  1.  

Касенова Б.Р.,

Айдарханова А.К.,

Атаев Е.К.

Решение оптимизационной задачи  целоцисленного программирования  с использованием генетических алгоритмов

«Шоқан оқулары - 20» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Көкшетау, 2016 ж.

 


Оқу құралдары:

  1. Оқу-әдістемелік кешен «Информатика» (соавторы: магистр естественных наук Карымсаков Ж.Ж, магистр естественных наук Касенова Б.Р.), 2015г.
  2.  «Программалау 2» пәні бойынша зертханалық жұмыстраға әдістемелік нұскаулар» (соавторы: магистр естественных наук Касенова Б.Р.), 2016г.
  3. «Программалау 2» пәні бойынша дәрістер курсы» (соавторы: магистр естественных наук Касенова Б.Р.), 2016г.

Тілдерді білуі: қазақ, орыс, ағылшын – A1

Мекен-жайы: abokanakan@mail.ru